Renovatie

Renovatie

Renovatie

De afgelopen jaren én de huidige tijd hebben ons bewust gemaakt. Van schaarser wordende bronnen, van financiële middelen en van een waardevol verleden.

Waar voorheen zonder meer gekozen werd voor nieuwbouw, is nu renovatie een veelgemaakte en bewuste keuze.

Renovatieopgave woningcorporaties

Om woonlasten betaalbaar en vastgoedportefeuilles rendabel te houden, is verduurzaming van de woningvoorraad een belangrijk thema.

Als partner voor verschillende woningcorporaties voor renovatie en onderhoud van hun verhuurde woningen, dragen we bij aan hun doelstelling: betaalbare huisvesting van goede kwaliteit.

Flexibiliteit is in de huidige tijd van groot belang in de zorgsector. Wat is in deze wijsheid als het gaat om uw zorgvastgoed? Hoe gaat het overheidsbeleid eruitzien? Verandert de voorkeur van de consument als het gaat om zorg?