Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Bouwen voor het onderwijs vraagt een andere kijk door de ontwikkelingen in onze regio en beleidswijzigingen van de overheid.

Vraagstukken voor gemeenten en schoolbesturen:

  • clusteren van maatschappelijke voorzieningen is gewenst
  • scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen van hun vastgoed
  • krimp heeft invloed op het onderwijsvastgoed
  • invloed van ondermaats binnenklimaat op gezondheid en leerprestaties
  • bestaand vastgoed is niet geschikt voor aanbieden passend onderwijs
  • door onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen voldoen bestaande onderwijsgebouwen functioneel niet meer
  • energielabel C of lager bij 75% van de scholen

Ervaring leidt tot besparing

We zetten onze ervaring in het bouwen van onderwijsvastgoed graag in voor onze opdrachtgevers. En vaak leidt die tot substantiële besparingen in de bouw- en exploitatiekosten voor schoolbesturen.

Nieuwbouw of renovatie onderwijsvastgoed

Afhankelijk van het strategisch beleid en de staat van de onderwijshuisvesting kiezen gemeenten en schoolbesturen voor nieuwbouw of voor renovatie. Met de nieuwe manieren van duurzaam bouwen en renoveren is de keuze voor renovatie vaak nog interessanter dan nieuwbouw.

Manier van werken

Als aannemersbedrijf hebben we een ervaren team van werkvoorbereiders, calculators en projectleiders in huis, de spil van elk bouwproject. We werken daarbij samen met specialisten voor de bouwtechnische zaken als installatiewerk, dak, electro, klimaatbeheersing. Stuk voor jongens die dezelfde kwaliteitsstandaard hebben als wij.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is voor ons vanzelfsprekend en vertrouwd. Net als werken in een bouwteam; een manier van werken die voor iedere partij het beste resultaat oplevert. Wat betreft resultaat, budget én werkplezier.

We zetten onze ervaring in het bouwen van onderwijsvastgoed graag in voor onze opdrachtgevers. En vaak leidt die tot substantiële besparingen in de bouw- en exploitatiekosten voor schoolbesturen.